Coming Soon !!

𝕂𝕖đ•Ļđ•Ģ𝕖𝕤 𝕞𝕒𝕜𝕖𝕟...♡ Lieve allemaal, Soms moet je in het leven keuzes maken... Die niet altijd even makkelijk zijn... Maar na heel veel twijfelen en met heel veel pijn in het hart, hebben wij er ervoor gekozen om te "stoppen" met Marie-Lou. We gaan het "zusje" Atelier ML verder uitbreiden. Zoals jullie weten is "Marie-Lou" begonnen als een uit de hand gelopen hobby'tje. Waar ik ook steeds volledig mijn hart en ziel heb ingestoken. Ik ben dan ook ENORM trots op wat we de voorbije jaren bereikt hebben. Maar jammer genoeg kan ik al deze dingen niet meer blijven combineren. Tijd is mijn grootste vijand! Naast mijn voltijdse job, die ik ook met veel liefde doe, ook nog eens Marie-Lou en Atelier ML volledig uitwerken is helaas te veel van het goede! Want we willen het natuurlijk allemaal goed doen... en niet maar half en half. Ik wil jullie dan ook ONTZETTEND hard bedanken voor het vertrouwen en al jullie aankopen. Want zonder jullie was het me nooit gelukt! 1000 x BEDANKT! ❤ Ik ga "Marie-Lou" ook hÊÊl erg missen... want heb steeds met volle teugen genoten van het inkopen doen, zelfs het stomen, pakjes maken en vooral van de babbeltjes in de winkel. Lieve allemaal... het is geen doei of dag... maar tot ziens met een glimlach! 😘 Hopelijk komen we elkaar nog eens tegen via Atelier ML. www.atelierml.be